Om oss

Om Flyginkasso.se
Varför Flyginkasso.se?
Vad kostar det?
FAQ

Frågor & svar

Har du frågor om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig? De flesta svaren finner du här. Om svaret på din fråga inte finns med, kontakta oss så återkommer vi till dig.

Kontakta oss
+
-
Hur vet jag om jag är berättigad till kompensation?

Du är berättigad till kompensation enligt EU-förordning 261/2004 om kriterierna för ersättningsanspråk är uppfyllda och följande har inträffat:

 • Försenat flyg - om ditt flyg anländer till slutdestinationen med en försening på mer än 3 timmar
 • Missat anslutningsflyg - om ditt flyg anländer till slutdestinationen med en försening på mer än 3 timmar på grund av ett missat anslutningsflyg. Alla flygningar måste ha skett under ett och samma bokningsnummer och ej köpts separat.
 • Inställt flyg - om ditt flyg blir inställt och du informeras om detta mindre än 14 dagar före planerad avgång
 • Nekad ombordstigning - om ditt flyg är överbokat och du nekas att kliva ombord

Det enklaste sättet för dig att se om du är berättigad ersättning är att kontrollera din rätt till kompensation här

+
-
Hur stort är beloppet på ersättningen?

Beroende på omständigheterna och huruvida kriterierna för kompensation uppfylls enligt förordningen, är du som flygpassagerare berättigad mellan 250-600 euro i ersättning.

+
-
När har jag inte rätt till kompensation?

När flygbolaget inte har någon kontroll över omständigheterna och ej kan förhindra dess uppkomst infaller force majeure. När sådana oväntade händelser sker, så kallade "extraordinära omständigheter", är flygbolaget inte skyldigt att betala kompensation om händelsen ej kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Exempel på sådana omständigheter kan vara:

 • Avstängning av flygplats eller luftutrymme
 • Politisk instabilitet
 • Fågelkollision
 • Strejk (orsakad av tredje part)
 • Övriga säkerhetsrisker som ej kan undvikas (exempelvis extrema väderförhållanden)
+
-
Om jag anlitar Flyginkasso.se, vad kostar det?

Vår tjänst är kostnadsfri - om vi lyckas få ut den kompensation du har rätt till tar vi endast ut ett vinstarvode! Till skillnad från många av våra konkurrenter har vi inga dolda avgifter eller ersättningar. Vi erbjuder våra kunder marknadens bästa arvode! Vårt arvode är endast 19,8% (inkl. moms) av den ersättning vi vinner åt dig.

För mer information om våra allmänna villkor, läs här.

+
-
Om jag är berättigad till kompensation, har jag alltid rätt till full ersättning?

Om flygbolaget ställer in avgången eller överbokar flygningen och erbjuder passageraren att resa med ett alternativt flyg, kommer ersättningsbeloppet att halveras om flyget anländer till slutdestinationen:

 • Mindre än 2 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar upp till 1 500 km
 • Mindre än 3 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar längre än 1 500 km inom EU och 1 500 – 3 500 km för flygningar utanför EU som omfattas av EU:s regler
 • Mindre än 4 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar över 3 500 km utanför EU och som omfattas av EU:s regler
+
-
Hur lång tid har jag på mig att göra en anmälan?

Preskriptionstiden varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor är beläget och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. I Sverige gäller numera två månaders preskription. För att ha rätt till kompensation, måste kravet mot flygbolaget ställas inom "skälig tid". Det innebär att efter händelsen med det försenade, det inställda eller det överbokade flyget måste en reklamation göras senast inom två månader. Om du inom denna tidsfrist själv kontaktat flygbolaget med ett krav och ej fått någon respons, kan du överlåta fallet till oss och då anses du fortfarande ha gjort ditt anspråk i tid.

+
-
Kan jag anlita Flyginkasso.se utan att ange mina personuppgifter på nätet?

Du anlitar oss genom att besvara frågorna i formuläret för anmälan. Frågorna i formuläret tar dig stegvis vidare för att se om du är berättigad till kompensation eller inte. Om du är berättigad till kompensation, kommer vi att ställa några fler frågor om dig och din resa.

För att vi ska kunna företräda din talan gentemot flygbolaget behöver vi en även fullmakt ifrån dig. För att det ska vara enkelt och tryggt för dig signerar du fullmakten genom att legitimera dig med BankID. När vi har mottagit en fullständig anmälan ifrån dig, kommer du att få ett bekräftelsemail om att ditt ärende är aktiverat. Du kommer även få behörighet till vår kundportal, Mitt Flyginkasso.se. All korrespondens mellan dig och Flyginkasso.se sker därefter via kundportalen.

Eftersom vi i grunden är ett inkassobolag, med tillstånd från Datainspektionen, bedrivs vår verksamhet enligt god inkassosed. Dina personuppgifter behandlas därför med största sekretess.

+
-
Om jag inte är berättigad till kompensation enligt er behörighetskontroll, vad gör jag då?

Om du genom dina svar i formuläret för anmälan får besked om att du ej har rätt till kompensation, beror det på att kriterierna för ersättningsanspråk enligt EU-förordning 261/2004 ej är uppfyllda. Eftersom vår behörighetskontroll inte utgör en juridisk grund för avslag av kravställan, kan du naturligtvis ändå få ditt ärende prövat för att se om du har ett giltigt krav på ersättning. Om du vill ha hjälp, eller vill få ditt ärende prövat, kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
+
-
Om min arbetsgivare betalat biljetten, kan jag ändå göra en anmälan?

Du har rätt att få kompensation om din flygresa drabbas av avvikelser i samband med en affärsresa. Oavsett vem som har betalat biljetten så är den ersättningsberättigade den person vars namn står på biljetten och den som fått utstå de problem som händelsen med flyget orsakat.

+
-
Vilka länder omfattas av förordningen?

EU-förordning 261/2004 omfattar alla EU länder, dess yttre regioner samt Västra Balkan.

Du är berättigad kompensation om du:

 • Flyger inom EU
 • Flyger från en flygplats inom EU
 • Flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU – och flygbolaget är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz
+
-
Jag har gjort en anmälan, vad händer nu?

När vi har mottagit en fullständig anmälan ifrån dig, kommer du att få ett bekräftelsemail om att ditt ärende är aktiverat. Du kommer även få behörighet till vår kundportal, Mitt Flyginkasso.se. Här finner du aktuell information om ditt ärende och får svar på dina frågor. Du kan även följa all ärendehistorik via kundportalen.

När ditt ärende är aktiverat, kommer vi att inleda processen med att kontakta flygbolaget och skicka ett krav på kompensation. Vi sköter all korrespondens med flygbolaget och lägger fram ditt lagstadgade ersättningsanspråk, samt bemöter eventuella invändningar från flygbolaget. Så fort vi har ny information i ditt ärende eller på annat sätt behöver komma i kontakt med dig, får du en notis om detta till din egen mailbox.

+
-
Hur kan jag kontrollera statusen för mitt ärende?

När vi har mottagit en fullständig anmälan ifrån dig, kommer du att få ett bekräftelsemail om att ditt ärende är aktiverat. Du kommer även få behörighet till vår kundportal, Mitt Flyginkasso.se. Här finner du aktuell information om ditt ärende och får svar på dina frågor. Du kan även följa ärendehistoriken. Så fort vi har ny information i ditt ärende eller på annat sätt behöver komma i kontakt med dig, får du en notis om detta till din egen mailbox.

+
-
Hur lång är handläggningstiden?

I normalfallet betalas din ersättning ut efter cirka 6 veckor från det att vi mottagit din anmälan och ärendet har aktiverats. Handläggningstiderna kan variera något beroende på säsong, samt vilket flygbolag som kravet riktas mot. En del flygbolag återkopplar inom ett par dagar, en del inom några veckor, en del andra inte alls.

Om flygbolaget nekar kravet och ersättning ej utbetalas, tar vi ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Om det krävs driver vi, med ditt godkännande, ärendet vidare till domstol. Om så sker kan handläggningstiden för ditt ärende ta flera månader.

+
-
Kan jag göra en ansökan för medpassagerare?

I formuläret för anmälan kan du ange dina medpassagerares kontaktuppgifter. Flyginkasso.se kommer sedan att kontakta dem. Oavsett vem som betalat för resan, tillfaller ersättningen flygpassageraren. I de fall som medpassageraren är minderårig, kommer vi att kontakta målsman.

+
-
Om jag har övriga krav på flygbolaget, hur gör jag då?

Flyginkasso.se kan även hantera övriga krav som du har på flygbolaget. Du har rätt att kräva ersättning för eventuella utlägg du har haft till följd av problemet med flygningen. Ersättningen kan omfatta kostnader som uppstod till följd av problemet, som exempelvis:

 • Mat/dryck
 • Missat anslutningsflyg/transport
 • Missad hotellnatt/hyrbil
 • Förlorad arbetsinkomst

Var därför noga med att spara alla relevanta dokument, exempelvis boardingkort, övriga resehandlingar, kvitton för dina utlägg etcetera.

Kontakta oss
+
-
Flygbolaget vill inte betala någon kompensation till mig, vad gör jag?

Om du inom preskriptionstiden själv kontaktat flygbolaget med ett krav och ej fått någon respons, kan du överlåta fallet till oss och då anses du fortfarande ha gjort ditt anspråk i tid. Aktivera ditt ärende genom att besvara frågorna i formuläret för anmälan och kontrollera din rätt till kompensation här

+
-
Om jag redan har mottagit annan kompensation ifrån flygbolaget, vad gäller?

Oftast är värdet av kompensationen som flygbolaget erbjudande betydligt lägre än det du har rätt till enligt EU-förordning 261/2004. Om du redan tagit emot ett erbjudande, exempelvis värdecheckar för framtida resor eller andra förmåner, kan du fortfarande ha rätt att få kompensation enligt de regler som förordningen föreskriver. Däremot kan ersättningsbeloppet komma att avräknas mot värdet av den kompensation som du redan mottagit.

Om du mottagit annan kompensation än den förordningen föreskriver, informera oss om detta så snart som möjligt. Om du blev ombedd att skriftligen avsäga dig rätten till ytterligare anspråk om kompensation, så behöver vi få en kopia av det dokumentet.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.