Försenat flyg

Dina rättigheter
Försenat flyg
Inställt flyg
Nekad ombordstigning
Hur går processen till?

Kompensation vid försenat flyg

En försening beräknas enligt flygets ankomsttid till slutdestinationen och inte enligt tidpunkten för flygets avgång. Ankomsttiden räknas som den tid när flygplanet når den slutgiltiga destinationen och åtminstone en av flygplanets dörrar har öppnats så att passagerarna kan lämna planet.

Den kompensation du är berättigad till om flyget är försenat baseras på flygresans distans:

 • 250 euro för flygningar upp till 1 500 km
 • 400 euro för flygningar längre 1 500 km inom EU och 1 500 – 3 500 km för flygningar utanför EU som omfattas av EU:s regler
 • 600 euro för flygningar över 3 500 km utanför EU och som omfattas av EU:s regler

Ersättningsanspråk vid försenat flyg kan hävdas om ditt flyg anländer till slutdestinationen med en försening på mer än 3 timmar. Avståndet beräknas med utgångspunkt från den sista bestämmelseort där nekad ombordstigning eller inställd flygning leder till att passagerarens ankomst i förhållande till tidtabell försenas.

Passagerarrätten gäller också om ditt flyg anländer till slutdestinationen med en försening på mer än 3 timmar på grund av ett missat anslutningsflyg. För att kompensation ska kunna erhållas måste alla flygningar ha skett under ett och samma bokningsnummer och ej köpts separat.

Om förseningen skulle kunnat ha förhindrats och det därmed kan anses ligga inom flygbolagets kontroll, kan ersättningsanspråk hävdas. I annat fall är det flygbolagen själva som måste bevisa att förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Ofta hänvisar de förseningen till "tekniska problem" eller andra operationella omständigheter. Flertalet rättsfall har dock slagit fast att den typen av omständigheter inte är tillräckligt extraordinära för att upphäva flygbolagets skyldigheter gentemot passagerarna.

Checklista vid försenat flyg

 • Be flygbolaget bekräfta orsaken till flygets försening.
 • Ta reda på dina rättigheter på flygplatsen. Bland annat har flygbolaget en skyldighet att erbjuda dig mat och dryck i proportion till väntetiden. Du har rätt att utan kostnad få ringa två telefonsamtal, skicka epost eller faxmeddelande. Du har även rätt till hotellrum och transfer till och från flygplatsen om händelsen med ditt flyg så kräver.
 • Skriv inte under något eller ta emot något erbjudande, exempelvis värdecheckar för framtida resor eller andra förmåner, som kan påverka din rätt till kompensation.
 • Spara alla relevanta dokument, exempelvis boardingkort, övriga resehandlingar, kvitton för dina utlägg etcetera.
 • Var noga med att notera ankomsttiden till den slutgiltiga destinationen, det vill säga när åtminstone en av flygplanets dörrar har öppnats så att passagerarna kan lämna planet.
 • Skicka in din reklamation till oss så snart som möjligt, som senast inom två månader efter händelsen med ditt flyg.
 • Om du reste med familj eller vänner, tänk på att varje passagerare har rätt till ersättning. Du kan ange dina medpassagerares kontaktuppgifter i formuläret för din anmälan. Vi kommer sedan att ta kontakt med dem.
 • Du har även rätt att få kompensation om ditt flyg blir försenat i samband med en affärsresa. Oavsett vem som har betalat biljetten så är den ersättningsberättigade den person vars namn står på biljetten och den som fått utstå de problem som händelsen med flyget orsakat.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.