Tjänster

Dina rättigheter
Försenat flyg
Inställt flyg
Nekad ombordstigning
Hur går processen till?

Hur går processen till?

Att själv driva en process mot flygbolaget kan orsaka mycket stress och ta lång tid. Ibland får du inte ens någon respons. Genom att anlita Flyginkasso.se, blir det vi som ska påvisa din rätt till ersättning, inte du. Vi sköter all korrespondens med flygbolaget och chanserna för dig att få ut ersättning ökar, eftersom du företräds av en erfaren jurist.

Att starta ett ärende

  • Starta ditt ärende genom att kontrollera din rätt till kompensation. Det gör du genom att besvara frågorna i formuläret för anmälan. Detta tar bara någon minut och du kommer direkt att få veta om du är berättigad till kompensation eller inte.
  • Om du är berättigad till kompensation, kommer vi att ställa några fler frågor om dig och din resa. För att vi ska kunna företräda din talan gentemot flygbolaget behöver vi en även fullmakt ifrån dig. För att det ska vara enkelt och tryggt för dig signerar du fullmakten genom att legitimera dig med BankID.
  • När vi har mottagit en fullständig anmälan ifrån dig, kommer du att få ett bekräftelsemail om att ditt ärende är aktiverat. Du kommer även få behörighet till vår kundportal, Mitt Flyginkasso.se. Här finner du aktuell information om ditt ärende och får svar på dina frågor. Du kan även följa all ärendehistorik via kundportalen. Så fort vi har ny information i ditt ärende eller på annat sätt behöver komma i kontakt med dig, får du en notis om detta till din egen mailbox.

Vad händer sedan?

  • När ditt ärende är aktiverat, kommer vi att inleda processen med att kontakta flygbolaget och skicka ett krav på kompensation.
  • Vi sköter all korrespondens med flygbolaget och lägger fram ditt lagstadgade ersättningsanspråk, samt bemöter eventuella invändningar från flygbolaget.
  • Det är mer regel än undantag att flygbolagen avslår krav på kompensation. Det stoppar inte oss! Om flygbolaget nekar kravet och ersättning ej utbetalas, tar vi ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Om så krävs driver vi ärendet vidare till domstol. Det är ovanligt och det brukar sluta med vinst för klienten, det vill säga du.
  • I normalfallet betalas din ersättning ut efter cirka 6 veckor från det att vi mottagit din anmälan och ärendet har aktiverats. Ersättningen utbetalas direkt till ditt bankkonto. Handläggningstiderna kan variera något beroende på säsong, samt vilket flygbolag som kravet riktas mot. I det fall flygbolaget vill betala ut ersättningen till dig personligen, kommer arvodet för våra tjänster regleras genom en faktura till dig.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.