Inställt flyg

Dina rättigheter
Försenat flyg
Inställt flyg
Nekad ombordstigning
Hur går processen till?

Kompensation vid inställt flyg

Om ditt flyg blir inställt innebär det inte per automatik att du har rätt till kompensation. Rätten till ersättning eller inte avgörs av den tidpunkt som du fick information om den nya avresetiden och hur mycket den avviker från den ursprungliga resplanen. Om ditt flyg flyttas fram anses det också som inställt och gör dig berättigad till kompensation enligt det som föreskrivs i förordningen.

Vid inställt flyg, har flygbolaget en skyldighet att informera dig om detta så snart som möjligt. Om flygbolaget informerar dig mer än 14 dagar före den planerade avresan, måste de erbjuda dig valet att få biljetten återbetald alternativt en resa med ett ersättningsflyg.

Du är inte berättigad kompensation för en inställd flygning om du har fått information om detta mer än 14 dagar före planerad avresa. Däremot kan du vara berättigad till ersättning i följande fall:

 • När flygbolaget har informerat dig om ändringen 7–13 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är mer än 2 timmar före den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är mer än 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.
 • När flygbolaget har informerat dig om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är mer än 1 timme före den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är mer än 2 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.

Den kompensation du är berättigad till om flyget blir inställt baseras på flygresans distans:

 • 250 euro för flygningar upp till 1 500 km
 • 400 euro för flygningar längre 1 500 km inom EU och 1 500 – 3 500 km för flygningar utanför EU som omfattas av EU:s regler
 • 600 euro för flygningar över 3 500 km utanför EU och som omfattas av EU:s regler

Men, om flygbolaget ställer in avgången och erbjuder passageraren att resa med ett alternativt flyg, kommer ersättningsbeloppet att halveras om flyget anländer till slutdestinationen:

 • Mindre än 2 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar upp till 1 500 km - 125 euro i ersättning
 • Mindre än 3 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar längre än 1 500 km inom EU och 1 500 – 3 500 km för flygningar utanför EU som omfattas av EU:s regler - 200 euro i ersättning
 • Mindre än 4 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar över 3 500 km utanför EU och som omfattas av EU:s regler - 300 euro i ersättning

Checklista vid inställt flyg

 • Be flygbolaget att skriftligen bekräfta varför flygningen blev inställd.
 • Ta reda på dina rättigheter på flygplatsen. Bland annat har flygbolaget en skyldighet att erbjuda dig mat och dryck i proportion till väntetiden. Du har rätt att utan kostnad få ringa två telefonsamtal, skicka epost eller faxmeddelande. Du har även rätt till hotellrum och transfer till och från flygplatsen om händelsen med ditt flyg så kräver.
 • Skriv inte under något eller ta emot något erbjudande, exempelvis värdecheckar för framtida resor eller andra förmåner, som kan påverka din rätt till kompensation.
 • Spara alla relevanta dokument, exempelvis boardingkort, övriga resehandlingar, kvitton för dina utlägg etcetera.
 • Var noga med att notera ankomsttiden till den slutgiltiga destinationen, det vill säga när åtminstone en av flygplanets dörrar har öppnats så att passagerarna kan lämna planet.
 • Skicka in din reklamation till oss så snart som möjligt, som senast inom två månader efter händelsen med ditt flyg.
 • Om du reste med familj eller vänner, tänk på att varje passagerare har rätt till ersättning. Du kan ange dina medpassagerares kontaktuppgifter i formuläret för din anmälan. Vi kommer sedan att ta kontakt med dem.
 • Du har även rätt att få kompensation om ditt flyg blir inställt i samband med en affärsresa. Oavsett vem som har betalat biljetten så är den ersättningsberättigade den person vars namn står på biljetten och den som fått utstå de problem som händelsen med flyget orsakat.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.