Nekad ombordstigning

Dina rättigheter
Försenat flyg
Inställt flyg
Nekad ombordstigning
Hur går processen till?

Kompensation vid nekad ombordstigning

Inte sällan säljer flygbolag mer biljetter än vad de kan erbjuda i antal sittplatser. Ibland säljs det istället för få biljetter och för att flygningen ändå ska bli lönsam för flygbolaget, använder de sig av ett mindre flygplan än det var tänkt från början. Situationer som dessa kan uppstå och om du blir nekad ombordstigning på grund av att flyget har blivit överbokat har du rätt till kompensation.

När det finns anledning för flygbolaget att antaga att ombordstigning måste nekas, ska de i första hand göra en förfrågan efter frivilliga som är beredda att avstå sin platsreservation. Detta ska då ske i utbyte mot förmåner som den berörda passageraren och flygbolaget kommer överens om.

Om de antal passagerare som frivilligt kan tänka sig att avstå från sin platsreservation inte är tillräckligt många, får flygbolaget neka passagerare ombordstigning mot deras vilja.

Den kompensation du är berättigad till om du nekas ombordstigning på grund av att flyget har blivit överbokat baseras på flygresans distans:

 • 250 euro för flygningar upp till 1 500 km
 • 400 euro för flygningar längre 1 500 km inom EU och 1 500 – 3 500 km för flygningar utanför EU som omfattas av EU:s regler
 • 600 euro för flygningar över 3 500 km utanför EU och som omfattas av EU:s regler

Men, om flygbolaget överbokar flygningen och erbjuder passageraren att resa med ett alternativt flyg, kommer ersättningsbeloppet att halveras om flyget anländer till slutdestinationen:

 • Mindre än 2 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar upp till 1 500 km - 125 euro i ersättning
 • Mindre än 3 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar längre än 1 500 km inom EU och 1 500 – 3 500 km för flygningar utanför EU som omfattas av EU:s regler - 200 euro i ersättning
 • Mindre än 4 timmar efter ursprunglig ankomsttid för flygningar över 3 500 km utanför EU och som omfattas av EU:s regler - 300 euro i ersättning

Om flygbolaget har bekräftat att du kommer blir nekad ombordstigning på grund av ett överbokat flyg redan innan du befinner dig på flygplatsen, råder vi dig ändå att åka dit. Om du blir erbjuden ett alternativt flyg och ej hinner ta dig till flygplatsen med kort varsel, förlorar du din rätt till kompensation. Även om väntan kan bli lång, kan det vara bra att ha tålamod och stanna vid den aktuella gaten för att inte missa viktig information om plötsliga ändringar.

Du är inte ersättningsberättigad om du blir nekad ombordstigning på grund av:

 • Om incheckning ej har skett i tid
 • Otillräcklig identifiering
 • Ogiltigt visum eller andra resehandlingar
 • På grund av säkerhets- eller hälsoskäl för andra passagerare eller för själva flygningen
 • Om du ej följt flygbolagets regler på andra sätt

Checklista vid nekad ombordstigning

 • Be flygbolaget att skriftligen bekräfta varför du blev ombokad till ett annat flyg och anledning till detta.
 • Ta reda på dina rättigheter på flygplatsen. Bland annat har flygbolaget en skyldighet att erbjuda dig mat och dryck i proportion till väntetiden. Du har rätt att utan kostnad få ringa två telefonsamtal, skicka epost eller faxmeddelande. Du har även rätt till hotellrum och transfer till och från flygplatsen om händelsen med ditt flyg så kräver.
 • Skriv inte under något eller ta emot något erbjudande, exempelvis värdecheckar för framtida resor eller andra förmåner, som kan påverka din rätt till kompensation.
 • Spara alla relevanta dokument, exempelvis boardingkort, övriga resehandlingar, kvitton för dina utlägg etcetera.
 • Var noga med att notera ankomsttiden till den slutgiltiga destinationen, det vill säga när åtminstone en av flygplanets dörrar har öppnats så att passagerarna kan lämna planet.
 • Skicka in din reklamation till oss så snart som möjligt, som senast inom två månader efter händelsen med ditt flyg.
 • Om du reste med familj eller vänner, tänk på att varje passagerare har rätt till ersättning. Du kan ange dina medpassagerares kontaktuppgifter i formuläret för din anmälan. Vi kommer sedan att ta kontakt med dem.
 • Du har även rätt att få kompensation om du ditt flyg är överbokat och du nekas ombordstigning i samband med en affärsresa. Oavsett vem som har betalat biljetten så är den ersättningsberättigade den person vars namn står på biljetten och den som fått utstå de problem som händelsen med flyget orsakat.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.